• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

12/2017 - Javna nabavka potrošnog materijala za službu transfuzije krvi - potrošni materijal za koagulaciju


11/2017 - Javna nabavka namirnica za ishranu ležećih pacijenata za potrebe ZC Zaječar za period od 4 meseca


10/2017 - Javna nabavka materijala za dijalizu-dijalizatora i specifičnog sanitetskog materijala za hemodijalizu


24/2015 - Javna nabavka materijala za dijalizu

 

22/2015 - Javna nabavka mrkog uglja za grejanje

 

05/2015 - Nabavka potrošnog materijala za službu patologije, dijalize i deo opšteg sanitetsko-potrošnog materijala


06/2015 - Nabavka potrošnog materijala za službu laboratorije


03/2015