• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

26/2017 - Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za potrebe bolnice za period od 8 meseci


25/2017 - Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe laboratorije, za period od 3 meseca


24/2017 - Javna nabavka potrošnog materijala za rad angio sale, za period od 3 meseca


23/2017 - Javna nabavka implantanata u ortopediji (endoproteze)


20/2017 - Javna nabavka materijala za dijalizu - dijalizatori i specifični sanitetski materijal za hemodijalizu


18/2017 - Javna nabavka Goriva za motorna vozila


17/2017 - Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za period od godinu dana


15/2017 - Javna nabavka potrošnog materijala za službu radiologije


12/2017 - Javna nabavka potrošnog materijala za službu transfuzije krvi - potrošni materijal za koagulaciju


11/2017 - Javna nabavka namirnica za ishranu ležećih pacijenata za potrebe ZC Zaječar za period od 4 meseca


10/2017 - Javna nabavka materijala za dijalizu-dijalizatora i specifičnog sanitetskog materijala za hemodijalizu


24/2015 - Javna nabavka materijala za dijalizu

22/2015 - Javna nabavka mrkog uglja za grejanje

05/2015 - Nabavka potrošnog materijala za službu patologije, dijalize i deo opšteg sanitetsko-potrošnog materijala


06/2015 - Nabavka potrošnog materijala za službu laboratorije


03/2015