• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Indeks članaka

 

31. avgust 2010. godine
Usvojen strateški plan Opšte bolnice za period 2011–2015. godine


Strateškim planom Opšte bolnice u Zaječaru definisane su vizija, misija, osnovne vrednosti , strateški ciljevi, aktivnosti, indikatori učinka i ciljne vrednosti.
Kao deo akcionog plan, definisane su akcije za unapređenje učinka, željeni rezultati i očekivani ishod. 

Vizija: Opšta bolnica u Zaječaru teži da postane vodeća zdravstvena ustanova na sekundarnom nivou na polju prevencije, dijagnostike i lečenju poremećaja zdravlja na području jugoistočne Srbije. 

Misija: Opšta bolnica u Zaječaru pruža usluge u delu poliklinike i stacionarne zdravstvene zaštite. Mi težimo da korisnicima obezbedimo najbolji kvalitet zdravlja, pružanjem medicinskih usluga baziranih na savremenim medicinskim doktrinama, kontinuiranom edukacijom medicinskog osoblja, primenom savremenih trendova dijagnostike i lečenja uz korišćenje savremene medicinske opreme. 

Vodeći principi / vrednosti
- Kvalitet rada
- Javni interes
- Sinergija, timski rad
- Razmena znanja i iskustva među zaposlenima
- Otvorenost za promene i razvoj
- Saradnja
- Profesionalizam
- Uvažavanje različitosti

Strateški ciljevi:
1. Unapređenje kvaliteta rada
2. Podrška razvoju informacionog sistema
3. Prestrukturiranje zdravstvene službe kroz unapređenje infrastrukture
4. Unapređenje ljudskih resursa
5. Jačanje kredibiliteta zdravstvene ustanove


14. jul 09:00 – 17:00 h, Gradski trg u Zaječaru

ULEPŠAJ DAN SEBI I DRUGIMA - DAJ KRV 

slogan je ovogodišnje Letnje kampanje prikupljanja krvi koju organizuje Institut za transfuziju krvi Srbije i B92 u gradovima i opštinama Srbije. Ova akcija će biti organizovana u Zaječaru 14.jula od 09.00 do 17.00 h na Gradskom trgu, gde će biti postavljen autobus Instituta za transfuziju krvi Srbije i B92. Zaječarska Služba za transfuziju krvi i Grad Zaječar apeluju na sugrađane da se u što većem broju priključe Letnjoj kampanji, zbog činjenice da su potrebe za krvlju u letnjem periodu povećane. Svakodnevno je potrebno oko 1000 jedinica krvi u celoj Srbiji , što znači da na svakih 100 sekundi neki bolesnik, u nekoj bolnici u Srbiji, treba da primi krv. Ovo je dovoljan razlog da se 14. jula vidimo na Gradskom trgu.


v241


jun – jul 2010.
Bolnica započinje proces akreditacije


U Zdravstvenom centru Zaječar održan je prvi sastanak sa ciljem pripreme Opšte bolnice za proces akreditacije. Obuku je vodio dr.vet.med. Vlado Davkovski, viši stručni saradnik za unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.
Nakon prvog dela obuke, formirani su timovi za samoocenjivanje i započeli sa pripremom za samoocenjivanje.
Drugi deo obuke u okviru planiranih aktivnosti Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije u procesu akreditacije zaječarske Bolnice biće održana u Zaječaru, 12. i 13. jula 2010. godine. Tema obuke je ’’Predstavljanje standarda i kriterijuma za akreditaciju zdravstvenih ustanova ’’.


Mart 2010.
Izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada u 2009. godini


Među karakterističnim pokazateljima kvaliteta rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ističu se:

 • preventivni pregledi učestvuju sa 11,3% u ukupnom broju ostvarenih pregleda
 • obuhvat vakcinacijom protiv gripa osoba starijih od 65 godina iznosi 
  29,95 %
 • Hitna služba: - broj poziva za prvi red hitnosti: 532
  - Reakciono vreme I : 1,26
  - Reakciono vreme II : 9,59
 • Medicina rada: - 69,47% zaposlenih koji su obuhvaćeni edukacijom o rizicima po zdravlje na radnom mestu
  - 11,11 % povreda na radu
 • Stomatološka služba: - 80,36% sedmogodišnjaka sa svim zdravim zubima
  - 58,12% dece u 7. godini života obuhvaćenih lokalnom aplikacijom fluorida
  - kod 20,89% korisnika je konzervativno tretirana parodontopatija

Najznačajniji pokazatelji kvaliteta rada u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti:

 • u specijalističko-konsultativnim službama, prosečna dužina čekanja na zakazan prvi pregled iznosi 3,95 dana, dok je 21,22% zakazanih prvih poseta u odnosu na ukupan broj prvih poseta
 • stopa letaliteta na nivou ustanove : 3,17
 • procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema u bolnicu: 32,36 %
 • stopa letaliteta za infarkt miokarda: 10,69
 • stopa letaliteta za cerebrovaskularni insult: 20,10
 • broj medicinskih sestara po zauzetoj bolničkoj postelji: 0,74
 • procenat pacijenata upućenih u druge ustanove: 1,39 %
 • stopa letaliteta operisanih pacijenata: 0,81
 • stopa letaliteta neoperisanih pacijenata: 2,30
 • prosečan broj preoperativnih dana lečenja: 1,06
 • procenat porođaja obavljenih carskim rezom: 30,6 %
 • procenat zaposlenih koji su učestvovali u obnovi znanja i veština: 37,19 %
 • ukupan broj davanja krvi: 2.467
 • procenat davanja krvi na terenu: 33,53 %

Februar 2010.
Realizacija Plana zdravstvenih usluga po vrsti, obimu i sadržini u 2009. godini


U primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kojoj se u planskim dokumentima daje prioritetno
mesto, realizovano je 435.292 pregleda ( 97,98% u odnosu na plan ), među kojima su 48.982 preventivnog karaktera ( sistematski, kontrolni, skrining pregledi ). 
Specijalističko-konsultativne službe ostvarile su 181.495 ambulantnih pregleda, što predstavlja 102,95% u odnosu na plan.
U okviru dijagnostičkih procedura, generalno gledano, plan usluga beleži realizaciju od 107,1% u odnosu na plan. Laboratorijska dijagnostika je ostvarila 1.075.478 usluga, radiološka služba beleži 38.145 usluga, patologija je ostvarila 15.791 patohistoloških usluga, dok je transfuzija realizovala 38.892 usluge. Laboratorijska i radiološka dijagnostika najveći broj usluga pruža ambulantnim korisnicima ( preko 70 % ), dok službe patologije i transfuzije, preko 63% usluga realizuju za pacijente na bolničkom lečenju.
Zaječarska bolnica sa 430 postelja, u okviru 14 odeljenja, beleži 15.671 bolničkih slučajeva sa ukupno 100.747 bolesničkih dana, čime je ostvarena prosečna dužina lečenja od 6,4 dana. U 2009. godini zabeležena je prosečna zauzetost bolničkih postelja od 64,2%.


25–26. februar 2010.
Preventivni pregledi za zaposlene u Osnovnom i Višem sudu u Zaječaru


Preventivni centar nastavlja preglede na terenu za radno aktivnu populaciju u cilju ranog otkrivanja faktora rizika za nastanak masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Preventivni pregled sačanjavaju opšti pregled lekara, kontrola šećera, holesterola i triglicerida, merenje krvnog pritiska, pregled dojki kod žena i obuka za samopregled. 
U četvrtak, 25. februara 2010.god. preventivni pregledi biće organizovani za zaposlene u Višem sudu, dok su za petak, 26. februara pregledi zakazani za zaposlene u Osnovnom sudu u Zaječaru.


Januar – februar 2010.
Sistematski ginekološki pregledi žena u Velikom Izvoru


U cilju prevencije karcinoma grlića materice i zaštite reproduktivnog zdravlja, Služba za zdravstvenu zaštitu žena organizuje sistematske ginekološke preglede žena u Velikom Izvoru. 
Ne zaboravite da samo redovnim ginekološkim pregledima možete na vreme da otkrijete promene na grliću materice!


Januar 2010. 
U Zaječaru je 59,09 % korisnika izabralo je svog lekara


Prema podacima RZZO u Zaječaru ima 57.275 osiguranika, od kojih su 33.844 izabrala svog lekara. Proces registracije se nastavlja i ukoliko još niste izabrali svog lekara učinite to sada. Kao korisnik zdravstvenih usluga imate pravo na slobodan izbor lekara iz oblasti opšte medicine, ginekologije, pedijatrije i stomatologije.