• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Javna nabavka u otvorenom postupku, UPS, JN 21/19


Javna nabavka materijala za dijalizu po tipu dijaliznih mašina, JN 2PPBOP/2018


Javna nabavka lož ulja za grejanje objekata za period od 2 meseca, JN 1PPBOP/18


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala, dezinfekcionih sredstava i opšteg sanitetsko potrošnog materija za stomatologiju, za potrebe Doma zdravlja, JN 22/17


Javna nabavka dezinfeksionih sredstava za potrebe bolnice, JN 14/17


Javna nabavka materijala za dijalizu, JN 9/17
- zajednički materijal, materijal po tipu mašine, Grupa II, partija 21 (ponovljena partija iz otvorenog postupka br. 1/2017)


Javna nabavka potrošnog materijla za rad angio sale, JN 8/2017


Javna nabavka medicinskih gasova za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 7/2017


Javna nabavka flet detektora 30x40/4700  FD 30x40/4700 za angio salu Axiom Zee Artis (serijski broj 136473) proizvođača Siemens, sa transportom, zamenom i puštanjem u rad, JN 6/17


Javna nabavka namirnica za ishranu ležećih pacijenata za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 5/17


Javna nabavka sanitetsko-potrošnog materijala za potrebe Bolnice i Doma zdravlja, JN 4/17 (ponovljene partije iz otvorenog postupka JN 14/16)


Javna nabavka implantanta za kukove (endoproteze) u ortopediji, JN 3/2017


Javna nabavka potrošnog materijala za službu laboratorije, JN 2/2017


Javna nabavka materjala za dijalizu - zajednički materijal i materijal po tipu mašine, JN 1/2017


Javna nabavka potrošnog materijala za službu radiologije, JN 20/2016


Javna nabavka dezinfekcionih sredstava za potrebe Bolnice i Doma zdravlja, JN 17/2016


Javna nabavka sanitetsko-potrošnog materijala za potrebe Bolnice i Doma zdravlja, JN 14/2016


Javna nabavka namirnica za ishranu ležećih pacijenata za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 13/2016


Javna nabavka potrošnog materijala za Službu transfuzije krvi i koagulaciju (ponovljena partija 6 iz JN br 09/2016), JN 12/2016


Javna nabavka hirurško-šavnog materijala (ponovljena partija JN 05/2016), JN 11/2016


Javna nabavka potrošnog materijala za Službu transfuzije krvi i koagulaciju, JN 09/2016


Javna nabavka potrošnog materijala za rad Angio sale, JN 08/2016


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala, JN 03/2016


Javna nabavka medicinskih gasova za potrebe bolnice, JN 07/2016


Javna nabavka potrošnog materijala za laboratorijsku dijagnostiku, JN 06/2016


Javna nabavka implantanata za kukove (endoproteze) u ortopediji, JN 04/2016


Javna nabavka hirurško-šavnog materijala za potrebe Bolnice za godinu dana, JN 05/2016


Javna nabavka materijala za dijalizu, tabletirana so, JN 1PPBO/16


Javna nabavka lož ulja za grejanje, JN br. 23/2015

Baner kraj