• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Javna nabavka šavnog materijala za potrebe Opšte bolnice Zdravstvenog centra Zaječar, JN 45/21


Javna nabavka citostatika sa B, C, D liste lekova za osigurana lica za potrebe Opšte bolnice Zdravstvenog centra Zaječar, JN 41/21


Javna nabavka lekova van liste lekova za osigurana lica za potrebe Opšte bolnice Zdravstvenog centra Zaječar, JN 40/21


Javna nabavka lekova sa D liste za neosigurana lica za potrebe Opšte bolnice Zdravstvenog centra Zaječar, JN 39/21


Javna nabavka lekova sa D liste za osigurana lica za potrebe Opšte bolnice Zdravstvenog centra Zaječar, JN 38/21


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za osigurana lica za potrebe službe stomatologije, za period od 12 meseci, JN 36/21


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za osigurana lica za potrebe Doma zdravlja, za period od 12 meseci, JN 35/21


Javna nabavka dezinfekcije za potrebe Doma zdravlja, za period od 12 meseci, JN 32/21


Javna nabavka dezinfekcije za potrebe službe stomatologije, za period od 12 meseci, JN 31/21


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala u hirurgiji i urologiji za osigurana lica za potrebe ZC Zaječar, za period od 12 meseci, JN 28/21


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za osigurana lica za potrebe Opšte bolnice za period od 8 meseci, JN 27/21


Javna nabavka dezinfekcije za potrebe Opšte bolnice za period od 12 meseci, JN 25/21


Javna nabavka lekova sa D liste za potrebe službe stomatologije Zdravstvenog centra Zaječar, JN 24-5/21


Javna nabavka lekova sa D liste za potrebe Doma zdravlja Zaječar (ponovljeni postupak nabavke), JN 24-4/21


Javna nabavka lekova van liste lekova za potrebe Doma zdravlja Zaječar, JN 24-3/21


 Javna nabavka lekova sa D liste za potrebe službe stomatologije, JN 24-2/21


 Javna nabavka lekova sa D liste za potrebe Doma zdravlja Zaječar, JN 24-1/21


Javna nabavka materijala za transfuziju, JN 20/21


Javna nabavka potrošnog materijala za angio salu, partija 4, JN 17/21


Javna nabavka opreme za kuhinju, JN 15/21


Javna nabavka sitnog medicinskog inventara za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 13/21


Javna nabavka rendgen materijala za potrebe Opšte bolnice Zdravstvenog centra Zaječar, JN 12/21


Javna nabavka materijala za nefrologiju, JN 11/21


Javna nabavka materijala za urologiju za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 09/21


Javna nabavka materijala za hemodijalizu, partija 1 - fiziološki rastvor, za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 08/21


Javna nabavka ostalog ugradnog materijala u ortopediji za period od 6 meseci, JN 07/21


Javna nabavka materijala za održavanje higijene i očuvanja životne sredine, JN 06/21


Javna nabavka medicinskih gasova za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, za period od godinu dana, JN 05/21


Javna nabavka potrošnog materijala za angio salu za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, za period od 6 meseci, JN 04/21


Javna nabavka materijala za patologiju za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, za period od godinu dana, JN 03/21


Javna nabavka materijala za nefrologiju za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 02/21


Javna nabavka materijala za hemodijalizu za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 01/21


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za osigurana i neosigurana lica za potrebe Opšte bolnice, Doma zdravlja i Službe stomatologije Zdravstvenog centra Zaječar, JN 20/20


Javna nabavka lekova sa D liste, citostatika sa D liste i lekova van liste lekova za potrebe Opšte bolnice, lekova sa D liste, lekova van liste lekova za potrebe Doma zdravlja i lekova sa D liste za potrebe službe stomatologije ZC Zaječar, JN 19/20


Javna (hitna) nabavka i ugradnja rezervnog dela - štampane ploče D320 za digitalni rendgen Ascisom Iconos R 200SIEMENS za potrebe službe radiologije, JN 18/20


Javna nabavka kompresora sa predfilterom i rashladnim sušačem, sa pratećim instalacijama za stanicu medicinskih gasova do infektivnog odeljenja, JN 17/20


Javna nabavka rezervnog dela - "JEDI STD HV TANK " za CT skener "Brightspeed" 16 Elite, JN 16/20


Javna nabavka mrkog uglja (kocka), JN 15/20


Javna nabavka dezinfekcionih sredstava za potrebe Opšte bolnice, Doma zdravlja i službe stomatologije ZC Zaječar za period od godinu dana, JN 14/20


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe urologije Zdravstvenog centra Zaječar, JN 13/20


Javna nabavka materijala za transfuziju (ponov. postupak nabavke nakon sprovedenog postupka be.9/20) za period od godinu dana, JN 12/20


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe radiologije Opšte bolnice i službe stomatologije Zdravstvenog centra Zaječar za period od godinu dana, JN 11/20


Javna nabavka šavnog materijala za potrebe Opšte bolnice i službe stomatologije Zdravstvenog centra Zaječar za period od godinu dana, JN 10/20


Javna nabavka materijala za transfuziju za period od godinu dana, JN 09/20


Javna nabavka potrošnog materijala za službu patologije Zdravstvenog centra Zaječar, JN 08/20


Javna nabavka potrošnog materijala za rad angio sale Zdravstvenog centra Zaječar, za period od godinu dana, JN 07/20


Javna nabavka sterilnog koštanog cementa sa antibiotikom za potrebe službe ortopedije Zdravstevnog centra Zaječar za period od godinu dana, JN 06/20


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe urologije Zdravstvenog centra Zaječar, JN 05/20


Javna nabavka namirnica za ishranu ležećih pacijenata, JN 03/20


Javna nabavka specifičnog sanitetsko potrošnog materijala za potrebe dijalize i nefrologije za period od godinu dana, JN 02/20


Javna nabavka mobilnog RTG aparata sa C lukom za potrebe operacionog bloka ZC Zaječar, JN 01/20


Javna nabavka sterilnog koštanog cementa sa antibiotikom za potrebe službe ortopedije Zdravstvenog centra Zaječar za period od godinu dana, JN 23/19


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za potrebe Opšte bolnice Zdravstvenog centra Zaječar za period od godinu dana, JN 22/19


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za potrebe Opšte bolnice Zdravstvenog centra Zaječar za period od godinu dana, JN 20/19


Javna nabavka potrošnog radiološkog materijala za potrebe službe stomatologije Zdravstvenog centra Zaječar za period od godinu dana, JN 19/19


Javna nabavka materijala za održavanje higijene i očuvanja životne sredine za period od godinu dana za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 18/19


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za potrebe Doma zdravlja i za potrebe službe stomatologije Zdravstvenog centra Zaječar za period od godinu dana, JN 17/19


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe radiologije Opšte bolnice i stomatologije Zdravstvenog centra Zaječar za period od godinu dana, JN 16/19


Javna nabavka rezervnog dela za CT skener "Brightspeed" 16 Elite, JN 14/19


Javna nabavka dezinfekcionih sredstava za potrebe Opšte bolnice i Doma zdravlja za period od godinu dana, JN 12/19


Javna nabavka fiberoptičkog bronhoskopa sa video sistemom i adapterom, sa LCD monitorom i odgovarajućim postoljem sa izvorom svetlosti sa leakage testerom i bioptičkim instumentima za potrebe službe pneumoftiziologije, JN 11/19


Javna nabavka mrkog uglja (kocka), JN 10/19


Javna nabavka rezervnog dela - kolimator za rendgen cev za digitalnu angio salu Axiom Aris Zee, proizvođača Siemens, JN 9/19


Javna nabavka šavnog materijala za potrebe Opšte bolnice i Doma zdravlja ZC Zaječar, JN 8/19


Javna nabavka električnog pištolja sa duplim okidačem, nastavcima, baterijom i punjačem za potrebe službe ortopedije Zdravstvenog centra Zaječar, JN 7/19


Javna nabavka aparata za anesteziju za potrebe službe anestezije i reanimacije i odeljenja hirurške intenzivne nege, JN 6/19


Javna nabavka potrošnog materijala za rad angio sale, JN 5/19


Javna nabavka medicinske opreme - aparata za fiksaciju tkiva, za potrebe službe patologije, JN 4/19


Javna nabavka medicinske i laboratorijske opreme (po projektima) za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 3/19


Javna nabavka reagenasa za koagulaciju i testiranje krvi za potrebe službe transfuzije krvi Zdravstvenog centra Zaječar, JN 2/19


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe laboratorije, JN 1/19


Javna nabavka materijal za hemodijalizu prema tipu dijaliznih mašina, JN 22/18


Javna nabavka materijala za dijalizu-dijalizatori i zajednički materijal za hemodijalizu, JN 21/18


Javna nabavka implatanata za kukove (endoproteze), JN 20/18


Javna nabavka namirnica za ishranu ležećih pacijenata, JN 19/18


Javna nabavka lož ulja za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 18/18


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za potrebe Opšte bolnice i laparoskopske hirurgija ZC Zaječar, JN 17/18


Javna nabavka motornog goriva za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 16/18


Javna nabavka toplotnih kotlova za grejanje na čvrsto gorivo sa ručnim loženjem, sa demontažom starih i isporukom, montažom i puštanjem u rad novih kotlova, JN OP 15/18


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe radiologije Opšte bolnice i za potrebe službe stomatologije ZC Zaječar, JN 14/18


Javna nabavka laporoskopskog stuba sa instrumentima i posebnim aparatom za inteligentnu kontrolu pneumoperitoneuma i naprednu vizuelizaciju za hirurgiju, JN OP 13/18


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za potrebe Opšte bolnice, za potrebe Doma zdravlja i za potrebe službe stomatologije ZC Zaječar, JN 12/18


Javna nabavka dezinfekcionih sredstava za potrebe bolnice i Doma zdravlja ZC Zaječar, JN 11/18


Javna nabavka rezervnog dela RTG cev Megalix Cat Plus 125/20/40/80 - 122GW za rendgen aparat Axiom Artis Zee Floor proizvođača Siemens sa transportom, zamenom i puštanjem u rad, JN 10/18


Javna nabavka hirurško šavnog materijala za potrebe Bolnice i Doma zdravlja ZC Zaječar, JN 9/18


Javna nabavka digitalnog rendgen aparata, JN OP 8/18


Javna nabavka rezervnog dela - RTG cev perorumix ultra green tube unit with mou za aparat CT skener proizvođača GE Healthcare, Brightspeed 16 Eite, JN 7/18


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe transfuzije ZC Zaječar, JN 6/18


Javna nabavka potrošnog materijala za rad angio sale za 2018.godinu, JN 5/18


Javna nabavka mrkog uglja (kocka), JN 4/18


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe laboratorije, za period od godinu dana, JN 2/18


Javna nabavka materijala za dijalizu, dijaliatora i specifičnog sanitetskog materijala za hemodijalizu, JN 3/18


Javna nabavka implantanata za kukove (endoproteze), JN 1/18


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za potrebe bolnice za period od 8 meseci, JN 26/2017


Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe službe laboratorije, za period od 3 meseca, JN 25/2017


Javna nabavka potrošnog materijala za rad angio sale, za period od 3 meseca, JN 24/2017


Javna nabavka implantanata u ortopediji (endoproteze), JN 23/2017


Javna nabavka materijala za dijalizu - dijalizatori i specifični sanitetski materijal za hemodijalizu, JN 20/2017


Javna nabavka usluge servisiranja i održavanja medicinske i precizne opreme sa zamenom rezervnih delova za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar, JN 19/2017


Javna nabavka Goriva za motorna vozila, JN 18/2017


Javna nabavka sanitetsko potrošnog materijala za period od godinu dana, JN 17/2017


Javna nabavka potrošnog materijala za službu radiologije, JN 15/2017


Javna nabavka potrošnog materijala za službu transfuzije krvi - potrošni materijal za koagulaciju, JN 12/2017


Javna nabavka namirnica za ishranu ležećih pacijenata za potrebe ZC Zaječar za period od 4 meseca, JN 11/2017


Javna nabavka materijala za dijalizu-dijalizatora i specifičnog sanitetskog materijala za hemodijalizu, JN 10/2017


Javna nabavka materijala za dijalizu, JN 24/2015


 Javna nabavka mrkog uglja za grejanje, JN 22/2015


 Javna nabavka potrošnog materijala za službu patologije, dijalize i deo opšteg sanitetsko-potrošnog materijala, JN 05/2015


Javna nabavka potrošnog materijala za službu laboratorije, JN 06/2015


Javna nabavka namirnica za ishranu ležećih pacijenata za potrebe Zdravstvenog centra Zaječar-Bolnice, JN 03/2015

Baner kraj