• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Šta uraditi ako vam je potrebna hitna medicinska pomoć

Vreme za intervenciju može biti promenljivo i zavisiće od broja vozila kojim u tom trenutku raspolažemo, ali takođe i od urgentnosti i ozbiljnosti situacije.

Molimo Vas:

 • Govorite jasno, razgovetno i smireno
 • Recite nam Vaše ime i starost
 • Recite nam gde se nalazite
 • Budite jasni u opisivanju Vaših simptoma
 • Ako ste sami, izvadite Vaša dokumenta, eventualne brojeve telefona familije ili bilo šta što bi olakšalo identifikaciju
 • Čuvajte Vašu medicinsku dokumentaciju, lekove koje trenutno uzimate, podatke o alergijama i sl.


INFORMACIJE KOJE NAM DATE MOGU VAM SPASITI ŽIVOT!!!


Svaki Vaš poziv se registruje i na osnovu Vašeg poziva za pomoć dispečer će poslati ekipu Hitne pomoći, u zavisnosti od procene.
Budite mirni, ovaj posao rade iskusni profesionalci.

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI ZAJEČAR