• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme

425-811

Lokali:

204 – pom. direktora za tehničke poslove
244-vešeraj
227- vozni park
237-električari
307 – obračunska služba
315- tehničko održavanje
316-bravari
254-kotlarnica

od ponedeljka do petka: od 07 do 15 h


Aktivnosti


održavanje objekata i opreme, tretman infektivnog medicinskog otpada, grejanje, higijena.


Struktura službe

1. SLUŽBA ZA TEHNIČKE POSLOVE

- Igor Nešić dipl. inž. načelnik

    1.1. ODELjENjE ZA ODRŽAVANjE OBJEKTA I OPREME

    1.2. ODSEK TRANSPORTA

    1.3. ODSEK KOTLARNICE

    1.4. ODSEK ZA PPZ, BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU I TRETMAN INFEKTIVNOG OTPADA

2. SLUŽBA ZA POSLOVE HIGIJENE

    2.1. SLUŽBA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE

    2.2. ODSEK ZA PRANjE I ODRŽAVANjE RUBLjA

3.ODELjENjE ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU HRANE