• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme

425 – 811 lok. 214 
445 - 614
7– 14 h


bolnicka apoteka1  bolnicka apoteka2 

Aktivnosti

 • analiza potreba, planiranje i nabavka lekova i medicinskih sredstava
 • prijem i skladištenje lekova i medicinskih sredstava
 • izdavanje lekova i medicinskih sredstava u skladu sa propisanim režimima izdavanja
 • pružanje informacija o lekovima i medicinskim sredstvima zdravstvenim radnicima i drugim zdravstvenim ustanovama
 • obrada podataka i sačinjavanje izveštaja o potrošnji lekova
 • savetovanje pacijenata o pravilnoj upotrebi leka i lekovitih preparata
Načelnik službe
Mr ph Snežana Mančić
Glavna sestra/tehničar
Snežana Drobnjak

 

U Službi rade 2 farmaceuta.


Usluge

Nabavka i distribucija lekova i medicinskog potrošnog materijala