• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

INFORMACIJE ZA PACIJENTE:
TRENUTNO JE AKTIVAN SAMO TELEFONSKI BROJ 445 620 (LOKAL), PREKO KOJEG PACIJENTI MOGU DA DOBIJU NEOPHODNE INFORMACIJE 
GAMA KAMERA TRENUTNO NIJE U FUNKCIJI
Korisni linkovi:
https://www.ncrc.ac.rs/
http://www.kcs.ac.rs/index.php/centri/centar-za-nuklearnu-medicinu
http://www.cigota.rs/node/3027
http://www.kcnis.rs/index.php/klinike-klinickog-centra-nis/centri-kcnis/centar-za-nuklearnu-medicinu
https://bolnicacuprija.com/sluzba-nuklearne-medicine/
http://www.nuklearna.kc-kg.rs/
http://www.onk.ns.ac.rs/iov-info.htm#deo2

Lokacija: Dom zdravlja - I sprat  
Telefoni Radno vreme

gama kamera: 445-661, 443-521
tiroidološka i endokrinološka ambulanta: 445-620, 443-522
Od 8 do 14h


 nuklearna1

Aktivnosti:

Služba obavlja ’’ in vivo ’’ dijagnostiku i poseduje tiroidološku I endokrinološku ambulantu


TIROIDOLOŠKA I ENDOKRINOLOŠKA AMBULANTA

- dijagnostika i lečenje oboljenja štitaste žlezde
- ehosonografija i scintigrafija štitaste žlezde
- aspiraciona punkcija nodusa
- radiojodna terapija benignih oboljenja štitaste žlezde
- telefon za zakazivanje pregleda: 445-620, svakog radnog dana

IN VIVO DIJAGNOSTIKA:

- scintigrafija kostiju – whole body
- dinamska scintigrafija bubrega
- Kaptopril test
- SPECT i planarna statička scintigrafija bubrega
- SPECT i planarna scintigrafije jetre i slezine
- scitnigrafija štitaste žlezde
- scintigrafija paraštitastih žlezdi
- dinamska i statička scintigrafija pljuvačnih žlezdi
- SPECT scintigrafija krvnog pula
- SPECT i LAO 45 radionuklidna ventrikulografija
- SPECT perfuziona scintigrafija miokarda u stresu i restu
- SPECT i planarna perfuziona scintigrafija pluća
- dinamska hepatobolijarna scintigrafija
- SPECT mozga
- scintigrafija celog tela sa Ciprocinalom
- scintigrafija celog tela sa MIBI-jem
- scintigrafija celog tela sa alkalnim DMS
- svakim radnim danom 8-14h
- zakazivanje lično ili telefonom, uz uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju – 443-521, 445-661. Vreme čekanja 1-14 dana
- oprema: SPECT gama kamera Siemens Diacam

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

 1. Opšte informacije
 2. Dinamska scintigrafija bubrega - 99mTc-DTPA
 3. Dinamska scintigrafija bubrega kod dece - 99mTc-DTPA
 4. Dinamska scintigrafija pljuvačnih žlezda - 99mTc – Pertehnetat
 5. Hepatobilijarna scintigrafija -99mTc-HIDA
 6. Diurezna dinamska scintigrafija bubrega-99mTc-DTPA
 7. Perfuziona scintigrafija srčanog mišića-spect miokarda u miru i u opterećenju -99mTc-MIBI
 8. Perfuziona scintigrafija pluća-99mTc-MAA
 9. Pristanak pacijenta
 10. Radionuklidna ventrikulografija (99mTc-Ery)
 11. Tomografska scintigrafija obeleženim eritrocitima- SPECT-BLOOD POOL 99mTc-Ery
 12. Scintigrafija paratireoidnih žlezda - 99mTc-MIBI
 13. Scintigrafija skeleta-99mTc-DPD
 14. Planarna statička scintigrafija štitaste žlezde-99mTc-Pertehnetat
 15. Planarna scintigrafija jetre i slezine 99mTc-Sn-koloid
 16. Statička scintigrafija bubrega kod dece-99mTc-DMSA
 17. Statička scintigrafija bubrega-99mTc-DMSa
 18. Statička scintigrafija pljuvačnih žlezda-99mTc-Pertehnetat
 19. Kaptopril test - 99mTc – DTPA

Struktura službe

 • Tiroidološka i endokrinološka ambulanta
 • In vivo dijagnostika – gama kamera

Spisak zaposlenih

1. prim. dr sci. med. Aleksić Željka, specijalista nuklearne medicine, magistar i doktor medicine u oblasti endokrinologije,
2. dr Milićević Mirjana, specijalista nuklearne medicine,
3. smr Jolić Bojana, strukovni medicinski radiolog,
4. Atanacković Milošević Sonja, viša medicinska sestra,
5. Petrović Lela, medicinska sestra,
6. Milenković Dušica, medicinska sestra.

Šef odseka
Dr Mirjana Milićević
Odgovorna sestra odseka 
smr Bojana Jolić

Usluge

- in vivo dijagnostika
- usluge u okviru tiroidološka ambulante
- usluge u okviru endokrinološke ambulante


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba je osnovana 1969. godine kao radioizotopska laboratorija pri Internom odeljenju. 
Osnivač i prvi načelnik dr Nebojša Paunković
Načelnici: - akademik, prim. dr sci. med. Nebojša Paunković, specijalista nuklearne i interne medicine, doktor medicine iz oblasti interne i nuklearne medicine, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu, viši naučni saradnik 
- prim. dr sci. med. Aleksić Željka, specijalista nuklearne medicine, magistar i doktor medicine u oblasti endokrinologije
- dr Kosta Nikolić, specijalista nuklearne medicine