• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme Lokacija službe
lokal 302 od 7 do 15h Prizemlje Doma zdravlja


Aktivnosti
 
Godišnje se u dispanzeru uradi oko 1500 sistematskih pregledi sportista i rekreativaca i oko 3000 konsultativnih pregleda učenika i učesnika u sportskoj rekreaciji. Takodje se rade i sistematski pregledi posturalnih devijacija, kao i lečenje sportskih povreda kod sportista. Dispanzer medicinski obezbedjuje sportske manifestacije. Zastupljen je i savetodavni rad po pitanju pravilnog rasta i razvoja, kao i ishrane dece, sportista i rekreativaca sa akcentom na značaj bavljenja fizičkom aktivnošću u prevenciji nastajanja masovnih nezaraznih bolesti.


Struktura službe 
Dispanzerski rad.


Titule i zvanja


Šef odseka

Dr Biljana Marušić

Kadrovi

lekara specijalista 1
med. sestara tehničara 2
terapeuta 1


Spisak lekara
 1. Marušić dr Biljana


Usluge

Finska sauna u Službi fizikalne medicine ( odsek medicine sporta ) pruža vrlo korisnu terapijsku i rekreativnu toplotnu proceduru za sva uzrasna doba oba pola. Sauna postiže efekat preko pojačanog izlučivanja toksina putem znoja, pozitivno utiče na jačanje imunoloških snaga organizma, snižava krvni pritisak, povećava aeraciju pluća i razmenu gasova, opušta muskulaturu, povećava obim pokreta i smanjuje višak telesne težine pozitivnim uticajem na metabolizam hranljivih materija u organizmu. 
Cene usluga su sledeće:

Za 4 osobe ( 1 h ) – 1.180,00 din ( sa PDV-om ) - 1.000,00 ( bez PDV-a )
Za 3 osobe ( 1 h ) – 1.180,00 din ( sa PDV-om ) - 1.000,00 ( bez PDV-a )
Za 2 osobe ( 1 h ) – 950,00 din ( sa PDV-om ) - 800,00 ( bez PDV-a )
Za 1 osobu ( 1 h ) – 590,00 din ( sa PDV-om ) - 500,00 ( bez PDV-a )

Usluge u cilju očuvanja ili poboljšanja zdravlja su bez PDV-a.


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba je osnovana 1972.
 
Prvi načelnik službe je prim dr Danilo Nikolić
Načelnici: dr Jovan Zlatković
dr Biljana Marušić


Slava dispanzera
: Sveti Đorđe (Đurđevdan)