• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
s1161 Direktor Zdravstvenog centra Zaječar
Dr Miroslav Stojanović, specijalista maksilofacijalne hirurgije
  Direktor Bolnice
Dr Jovan Stevanović, specijalista interne medicine

  Direktor Doma zdravlja
Dr Bojana Radojević, specijalista pedijatrije 

  Referent za kadrove i normaivnu delatnost
Ana Bogdanović
  Načelnik ekonomsko finansijske službe
Danijela Ristić
  Glavna sestra Bolnice
Tanja Pantelić 
  Glavna sestra Doma zdravlja
Janja Ognjanović