• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR 
Rasadnička bb, 19000 Zaječar


Razvoj zdravstva u Zaječaru ima bogatu istoriju i tradiciju. Prva bolnica je počela sa radom 1868. godine sa 20 postelja. Početkom XX veka (1911. godine), počela je sa radom bolnica na sadašnjoj lokaciji kao najuređenija bolnica te godine u Kraljevini Srbiji. Bila je to oblasna (Okružna) bolnica sa 300 postelja i sa odeljenjima za unutrašnje bolesti, hirurgiju, porodilištem i posebnim delom za decu, kao i prostorijama za zarazne bolesti. Prva polovina XX veka i dva Svetska rata nisu ugasila razvoj zdravstvene delatnosti ove oblasti, ali su je znatno usporili.

sl57

 

 Danas, Zdravstveni centar Zaječar obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou u Domu zdravlja na području grada Zaječara sa pripadajućim selima za 65.000 stanovnika i specijalističko konsultativnu i bolničku zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou na području Zaječarskog upravnog okruga za 120.000 stanovnika.

lk1 lk2


Zdravstvena delatnost na primarnom nivou organizovana je u okviru 8 službi: služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa razvojnim savetovalištem i savetovalištem za mlade, služba za zdravstvenu zaštitu žena, opšta medicina sa centrom za preventivne aktivnosti, medicina rada, hitna medicinska pomoć sa sanitetskim prevozom, služba za kućno lečenje i negu, polivalentna patronaža i stomatološka služba.

lk3 lk4


Zdravstvena delatnost na sekundarnom nivou u Opštoj bolnici obuhvata prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističke preglede, dijagnostičku obradu, lečenje i rehabilitaciju na polikliničkom nivou, u okviru dnevnih bolnica i u toku hospitalizacije. Stacionarni deo je organizovan u okviru 14 odeljenja, raspoređenih u sledeće organizacione jedinice: sektor za internističke grane medicine, sektor za hirurške grane medicine, služba za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom, služba za pedijatriju, služba za psihijatriju, služba za produženo lečenje i negu i sektor za polikliničke delatnosti.

Među najznačajnijim projektima koje je realizovao Zdravstveni centar Zaječar ističu se: ''Hitna rekonstrukcija 20 bolnica u Srbiji'' (Ministrastvo zdravlja i Evropska investiciona banka), ''Politika primarne zdravstvene zaštite na Balkanu'' (Kanadska agencija za međunarodni razvoj), ''Unapređenje preventivne zdravstvene zaštite u Srbiji'' (Evropska agencija za rekonstrukciju), ''Unapređenje zdravlja Roma'' (Ministratsvo zdravlja RS), "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou - DILS" i "Razvoj zdravstva Srbije - dodatno finansiranje (Uvođenje kliničkih puteva)". 

Zdravstveni centar Zaječar upošljava 991 radnika, među kojima su 194 lekara i 521 medicinskih sestara. Primarna zdravstvena zaštita godišnje realizuje oko 400.000 pregleda, među kojima su 10% preventivnog karaktera. U delu specijalističko-konsultativnih službi, godišnje se realizuje približno 200.000 ambulantnih pregleda i preko 900.000 usluga. Dijagnostičke službe beleže 800.000 usluga laboratorije, radiologije, transfuzije i usluge patologije. 

Stacionarni sektor sa 430 postelja godišnje realizuje 80.000 bolesničkih dana za 12.000 lica sa prosečnim dužinom lečenja od 6,6 dana. Bolnički tretman po tipu dnevne bolnice, koji je organizovan u okviru internističkog, hirurškog sektora i psihijatrije godišnje beleži 13.000 dana za 2.300 lica. U hirurškim granama, godišnje se realizuju preko 3.000 hirurških intervencija, dok je dijalizom obuhvaćeno 100 lica sa 10.000 usluga.

lk5
Zaječarska bolnica je poslednjih godina prerasla u modernu visokostručnu zdravstvenu ustanovu, koja je prepoznatljiva u regionu. U procesu stalnog unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, Zdravstveni centar Zaječar zauzima visoko mesto i svrstava se među pet najboljih zdravstvenih ustanova u Srbiji. Status akreditovane bolnice stekao je u 2011. godini. Takođe, u 2006. godini, zaječarska bolnica zauzela visoko drugo mesto u kategoriji bolnica kojoj pripada. U prilog ovome govori moderna infrastruktura i oprema (savremeno opremljen i rekonstruisan operacioni blok, laboratorija, posebna saobraćajnica za urgentni prijem pacijenata i izgradnja novog internog odeljenja). Takođe, Zdravstveni centar Zaječar pruža visokospecijalizovane usluge za korisnike Zaječarskog i Borskog okruga, što ga svrstava među vodećim zdravstvenim ustanovama u ovom delu Srbije. Među njima se ističu ugradnja privremenog i stalnog pejsmejkera, razbijanje kamena u ureterima i mokraćnoj bešici litotripterom, operacija katarakte sa ugradnjom sočiva, elektromioneurografija, vaskularna i interventna radiologija (arteriografija, PTC, perkutana nefrostomija), kolor dopler krvnih sudova, CT angiografija itd.