• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Odgovor na zahtev od javnog značaja

Odgovor na zahtev Pokret Pravo na život - Meri


Upućivanje na CT i MR


VI ВЕРЗИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024.Г

VI ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2024.Г


V ВЕРЗИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024.Г

V ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2024.Г


IV ВЕРЗИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024.Г

IV ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2024.Г


III ВЕРЗИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024.Г

III ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2024.Г


II ВЕРЗИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024.Г

II ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2024.Г


I ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2024.Г

I ВЕРЗИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024.Г


Odgovor na zahtev za informacijom od javnog značaja 1

Odgovor na zahtev za informacijom od javnog značaja 2


Odgovor na zahtev za informacijom od javnog značaja


Odgovor info od jav. Stana Lukić i Poverenik


Novogodišnja proslava


Uputstvo za ispostavljanje faktura usluga hitne medicinske pomoći

Izjava


Službeni glasnik RS broj 144/22


Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti


Ponuda za 8. mart


Uputstvo o načinu pružanja zdravstvene zaštite i načinu naplate zdravstvenih usluga inostranim osiguranim licima


Autorizacija zaposlenih u SJZ - Dopis


Dopuna Liste morbiditeta za 2022.godinu


Obezbeđivanje prava na medicinsko-tehnička pomagala


Korišćenje zdravstvene zaštite van područja matične filijale


Uputstvo za fakturisanje zdravstvenih usluga lekova i medicinskih sredstava za 2022. godinu

Usluge koje ne obuhvataju troškove lekova i medicinskih sredstava


Izmena dužine trajanja izolacije, karantina i naknade za testiranje

Obaveštenje


Izračunavanje DSG koeficijenta za dnevnu bolnicu


Trajanje karantina i izolacije u vezi sa COVID-19 dodatno objašnjenje

Izmena Priloga 7 konačno 18.01.2022. godine

Izmena Priloga 16 konačno 18.01.2022. godine


Nacionalni simpozijum UMSTBS


Koriscenje zdravstvene zastite van podrucja maticne filijale bez saglasnosti LK 06.07.2021.


SARS-CoV-2 Upitnik verzija 2 nov 2020


Obaveštenje o izmenama karakteristika leka Mirapexin


Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja

Dopis Ministarstva zdravlja


PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI 07.2020.


PRAVILNIK O PARTICIPACIJI


Pravilnika o sadrzaju i obimu prava na zdravstvenu zastitu


Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (27.06.2019)Izmena pravilnika o utvrđivanju cena usluga za primarnu zdravstvenu zaštitu, stomatologiju i laboratoriju

Pravilnik o adržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2019. godinu


POZIV ZA VII SEDNICU - ETIČKI ODBOR, FEBRUAR 2019


Pravilnik o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja 29. 11. 2018. 


Pravilnik o lekarskom receptu


Izmena Uputstva za fakturisanje zdravstvenih usluga, lekova i medicinskih sredstava za 2018. godinu


Prošireni spisak atributa

Uputstvo za fakturisanje


Pravilnik o medicinskoj dokumentaciji


Pravilnici za šifriranje DSG

DSG


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu


UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE IZVEŠTAJA O HOSPITALIZACIJI

PRAVILA ŠIFRIRANJA DIJAGNOZA I PROCEDURA PO DSG SISTEMU


ETIČKI KODEKS


MOLBA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA POVEĆANJE BROJA SLOBODNIH TERMINA ZA FEBRUAR 2018

Poštovani,

Molimo Vas da u najkraćem roku a najkasnije do cetvrtka 11.01.2018. godine povećate broj slobodnih termina za sve oblasti pružanja zdravstvene zaštite a samim tim i ukupan broj slobodnih termina za februar mesec.

Takođe Vas molimo da povećate broj termina po ugledu na prethodni mesec gde ste dali dovoljan broj termina za preglede pacijenata.

Tijana Kovačević

Ministarstvo zdravlja

Poslovni sekretar.

MERE IZVRŠENJE, TERMINI ZA PREGLEDE


Obaveštenje o početku primene Pravilnika o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja, Sl. glasnik RS br 44/17

Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti

Prijavljivanje zaraznih bolesti

Bolničke infekcije definicije


PRAVILNIK O IMUNIZACIJI

Obaveštenje

Pravilnik


Procedura za kreiranje internih uputa

Dodatak proceduri za interno zakazivanje


Službeni glasnik Republike Srbije broj 76 - 09. avgust 2017.

Strana 29: Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o Listi lekova


Izmene u novoj verziji aplikacije ZIS 2.2.8033.1


Pravilnik o Listi lekova, koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, 11. maj 2017.


Bebe bez zdravstvenih kartica


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja 08.03.2017.


Pravilnik o izmena i dopunama Pravilnika o Listi lekova 26. januar 2017. godine


Ostvarivanje zdravstvene zaštite u ZU na osnovu zdravstvene kartice


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu


VAŽNO OBAVEŠTENJE u vezi isprave o zdravstvenom osiguranju


Službeni glasnik RS - Izmene Pravilnika o Listi lekova (strana 107. Sl.glasnika RS" broj 101/16)


Pravilnik o izmenama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

- Obaveštenje
- Pravilnik


Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu

Obaveštenje
- Pravilnik

- Šifre za 2016. godinu
- Izvod iz pravilnika


- Obaveštenje o izmeni liste lekova
- Izmena i dopuna Pravilnika o listi lekova


Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


 - Kriterijumi i standardizovane mere za procenu zdravstvenog stanja osiguranih lica

- Dopis Ministarstva zdravlja

- Produženje medicinske rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama


- MKB-10 tabela terminalnih dijagnoza na 3 kodna mesta


 - Izmena i dopuna Pravilnika o listi lekova (stupa na snagu od 24. 09. 2016. godine)


 - Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji - važi od 15. 09. 2016.


 - Uputstvo za fakturisanje zdravstvenih usluga, lekova i medicinskih sredstava za 2016. godinu


 - MKB-10 tabela sa 256 terminalnih dijagnoza na 3 kodna mesta 

Dopis Ministarstva zdravlja u vezi provere zdravstvenog osiguranja za vojne osiguranike


25. jun 2016. Izmene i dopune liste lekova


26. februar 2016. - Pojašnjenja u vezi ispravke izveštaja o hospitalizaciji


09. septembar 2015.


31. mart 2015.


04. mart 2015.


21. februar 2015. 


 12. januar 2015.

Važeća lista lekova