• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

MISIJA I VIZIJA OPŠTE BOLNICE ZAJEČAR


MISIJA

Opšta bolnica u Zaječaru pruža usluge polikliničke i stacionarne zdravstvene zaštite primenom savremenih trendova dijagnostike i lečenja. Timskim radom i kontinuiranom edukacijom medicinskog osoblja, uz maksimalno korišćenje raspoloživih resursa obezbeđujemo dostupnu, sveobuhvatnu i kvalitetnu zdarstvenu zaštitu. Naša očekivanja su zadovoljni korisnici i zdrava populacija.

VIZIJA

Opšta bolnica u Zaječaru teži da postane vodeća zdravstvena ustanova na sekundarnom nivou na polju prevencije, dijagnostike i lečenja poremećaja zdravlja na području jugoistočne Srbije.MISIJA I VIZIJA DOMA ZDRAVLJA ZAJEČAR

MISIJA

Dom zdravlja Zaječar s velikom posvećenošću pruža zdravstvene usluge u oblasti prevencije, unapređenja zdravlja i lečenja, doprinosi usvajanju zdravih stilova života, u cilju postizanja zadovoljstva korisnika i zaposlenih.

VIZIJA 

Efikasnim korišćenjem stručnog kadra i savremenih tehnologija za unapređenje i očuvanje zdravlja korisnika težimo da prerastemo u modernu, akreditovanu i samostalnu zdravstvenu ustanovu, koja će integrisati zdravstvenu zaštitu u aktivnosti lokalne zajednice.