• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefon Radno vreme

066 8024196
Radnim danima
Zakazivanje pregleda  od 7 do 13h
Posete bolesnicima od 10- 20h


Aktivnosti 
Ukazivanje pomoći pacijentima koji nisu u stanju da dođu do Doma zdravlja. Pomoć ukazuju lekar (jedna ekipa) i med. tehničar bez lekara (dve ekipe). Posete mogu biti planirane, na poziv i kao nastavak bolničkog lečenja. Lekar u domu zdravlja radi pre podne, a popodne je u viziti. Dva tehničara su u viziti pre podne, a jedan popodne.


Struktura službe 
Ambulantni deo u Domu zdravlja. Po dve ekipe na terenu od 10 do 20h.


Spisak lekara

1. Dr Danijela Stanković

 

Načelnik službe

Dr Danijela Stanković

Glavna sestra/tehničar

Dragiša Jelenković


Usluge

 •  pregledi lekara
 • davanje parenteralne terapije ( IM i IV )
 • previjanje
 • zamena katetera...

Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba osnovana 1.10.1987.
Na sadašnjoj lokaciji je od osnivanja
Prvi načelnik službe bio je dr Nikolić Dragoljub 
Načelnici: dr Radojković Gradimirka