• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme

445 - 600 lokal: 294
445-694 
194

00-24 h svakog dana
s1033 lk1


Aktivnosti


Služba hitne medicinske pomoći je specijalizovana služba za zbrinjavanje i pružanje specijalizovane stručne pomoći kritično obolelim i teško povređenim na mestu akcidenta tokom transporta do prijema u stacionarnu zdravstvenu ustanovu. Služba je dobro opremljena i spremna je da odgovori svakom zahtevu za pružanje urgentne pomoći u vrlo kratkom roku.
Pacijenti se za pomoć javljaju na telefon 94. Poziv prima lekar i na osnovu dobijenih podataka vrši trijažu po redu hitnosti. Zato je neophodno da se tokom poziva pozivaoci daju neophodne i tačne podatke (ime i prezime pacijenta, ime pozivaoca i broj telefona, adresu ili mesto gde će pacijent sačekati ekipu ako je adresa nejasna, glavne tegobe na osnovu kojih se vrši trijaža). Ovaj razgovor traje relativno kratko i ne zadržava polazak ekipe koje se na osnovu glavnih tegoba odmah upućuje na mesto akcidenta.
 

s1034 s119

Struktura službe

Služba ima ukupno 10 ekipa (ekipu čini lekar, tehničar i vozač). Radi se u 5 smena sa po dve ekipe u smeni, od kojih jedna obavlja preglede u kućnoj viziti tj. na terenu, a druga vrši preglede u ambulanti.
 


Spisak lekara

1. Dr Nedeljković Miroslav
2. Dr Živković Dragan
3. Dr Petković Bojana
4. Dr Miljković Milka
5. Dr Đorđević Gradislav
6. Dr Nikodijević Milica
7. Dr Mihajlović Zorana
8. Dr Ćirić Dragan
9. Dr Bucović Sanela


 

s1032

 

 

 

Načelnik službe
dr Miroslav Nedeljković
Glavna sestra/tehničar 
Saša Herjavec

 

s1031

Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba osnovana 1981.
Na sadašnjoj lokaciji je od osnivanja
 
Načelnici: Prvi načelnik službe bio je dr Desimir Đorđević
dr Miroslav Nedeljković

Služba hitne medicinske pomoći ZC Zaječar jedna je od najmlađih službi u našem zdravstvenom centru. Formirana je 1981. Godine. Do tada je hitne slučajeve rešavala služba Opšte medicine, tako što je jedan lekar u smeni i dežurni noću odlazio na hitne pozive ili su sanitetska vozila dovozila bolesnike po pozivu od kuće. Služba se od formiranja nalazi u prizemlju Doma zdravlja, na oko 250 kvadratnih metara prostora.
Ova služba pokriva površinu od 1069 km2, i oko 65000 stanovnika koliko broji grad sa okolnih 42 sela. Putna mreža iznosi 495 km, i to: 89 km magistralnih, 212 km regionalnih i 194 km lokalnih puteva.
Organizacija rada službe za sada uspeva da odgovori zahtevima prirode ovog složenog posla. Služba trenutno broji 37 zaposlenih – 15 lekara – sedmoro specijalista urgentne medicine (43,75%), dvoje na specijalizaciji iz urgentne medicine (12,5%) i šest lekara opšte medicine (43,75%), 15 medicinskih tehničara – od kojih je dvoje sa višom medicinskom školom i 6 vozača. U smeni rade 2 lekara, 2 med. sestre-tehničara i 1 vozač. Od tog kadra formira se ekipa (lekar, tehničar, vozač) za teren i ekipa (lekar i tehničar) za tretman pacijenata u prijemnoj ambulanti. Izuzetno, kada prilike to zahtevaju (više pacijenata iz prvog reda hitnosti u istom trenutku) dodatno se angažuje dežurni vozač sa Prijemnog odeljenja bolnice. Treba napomenuti da je svo osoblje ove službe posebno edukovano za rad u službi hitne pomoći. Edukacija se sprovodi redovno, bilo angažovanjem predavača iz same službe bilo angažovanjem predavača i edukatora sa strane.

Vozni park službe hitne pomoći ZC Zaječar trenutno broji 3 vozila – 2 savremeno opremljena vozila marke VW (donacija norveške vlade) i 1 Fiat Dukato, nešto skromnije opremljeno ali i dalje u upotrebi kad se za to ukaže potreba.

23. juna 2003. godine Služba je, zahvaljujući donaciji Norveškog Crvenog Krsta iz "Projekta pomoći hitnim službama u Republici Srbiji", a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, najviše dobila na kvalitetu što se tiče opreme.

Naime, tada su dodeljena dva savremeno opremljena sanitetska vozila marke VW sa kompletnom opremom za višu životnu potporu (bez respiratora), kao i ostala savremena oprema za potrebe ambulante i dispečerskog centra (defibrilatori, radio stanice, kompjuteri za elektronsku obradu podataka, aspiratori, nosila, dosta sanitetskog materijala...), uvedene su dve telefonske linije 94 i registrofon za snimanje razgovora sa adekvatnim softverom.

Na grafikonima 1 i 2 prikazan je rad službe hitne pomoći u periodu 1997-2006. Godine. Evidentan je trend povećanja broja usluga. 


s0505Grafikon 1.
Kretanje ukupnog broja pregleda u prijemnoj ambulanti u periodu 1997-2006. god

s0506Grafikon 2.
Kretanje ukupnog broja vizita (izlazaka na teren) u periodu 1997-2006. god


U prvih šest meseci 2007. godine izvršeno je 8647 pregleda u službi i 2060 pregleda na terenu.

Zaposleni u SHMP Zaječar aktivni su učesnici svih oblika kontinuirane medicinske edukacije (kongresi, seminari, simpozijumi...) na kojima su redovno zapaženi.
Na kraju, Služba hitne medicinske pomoći je potpuno kadrovski i materijalno opremljena za svoju osnovnu namenu, odnosno zbrinjavanje kritično obolelih i teško povređenih na mestu akcidenta, kao i pružanje adekvatne stručne pomoći u toku transporta, sve do prijema u stacionarnu zdravstvenu ustanovu. 

s1038 s1039
Oprema u vozilu HMP Prijemna ambulanta službe
HMP Zaječar – ordinacija