• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
Telefoni Radno vreme

medicina rada: 445-651
psiholog: 445-663 
Od 07 do 14h


Aktivnosti

Preventivna služba (periodični pregled radnika u Domu zdravlja, ciljani pregledi), izdavanje uverenja za zasnivanje radnog odnosa, uverenje za preglede vozača, uverenja za upis u školu i fakultet, uverenja za studentski dom, uverenja za dvojno državljanstvo, za starački dom i slična uverenja. Služba radi obrade za IK, TN, TO.


Spisak lekara

1. Dr Mihailović Aleksandra

Načelnik službe
Dr Mihailović Aleksandra
Glavna sestra/tehničar
Lela Aleksić

Usluge

Prethodni i periodični pregled radnika
Lekarska uverenja za izdavanje vozačke dozvole


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba je osnovana 1962. godine.
Na sadašnjoj lokaciji je od 1980. godine.
Prvi načelnik službe je dr Mirko Petković 
Načelnici: dr Branko Djurić
dr Slavica Jordevska