• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Indeks članaka

Projekat "Zajedno do zdravlja"

Zdravstveni centar Zaječar u partnerstvu sa Društvom Roma realizuje projekat sa ciljem zaštite reproduktivnog zdravlja žena i prevencije karcinoma grlića materice. Projekat podrazumeva aktivnosti koje su tokom 2008. godine u okviru projekta sa romskom populacijom prepoznate kao najprioritetnije. U periodu od 6 meseci biće organizovani sistematski ginekološki pregledi za 200 žena, kako iz grada tako i iz ruralnih područja. Kao deo projektnih aktivosti planirana je edukacija žena o značaju redovnih sistematskih pregleda, kao i izjašnjavanje za izabranog ginekologa.

Tokom februara obavljeno je 30 sistematskih ginekoloških pregleda i organizovano izjašnjavanje za izabranog ginekologa.


April 2008. Nacionalni projekat ’’ Beba dolazi ’’

Zaječarski Zdravstveni centar uključio se u realizaciju projekta ’’ Beba dolazi’’, koji sprovodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Narodna kancelarija predsednika Republike i Crveni krst Srbije. Zahvaljujući Crvenom krstu u Zaječaru, dobijena je dovoljna količina promotivnog materijala, koji se deli trudnicama. Svaka trudnica može dobiti letak u Savetovalištu za trudnice ili od svoje patronažne sestre. Slanjem SMS poruke i prijavljivanjem na servis, trudnicama se omogućava da svake nedelje tokom trudnoće dobiju od 3 do 6 stručno-medicinskih poruka. Poruke su pripremljene počev od pete nedelje trudnoće. SMS ’’Vodič kroz trudnoću’’ vas podseća šta i kada treba da uradite i NIJE ZAMENA ZA PREGLEDE KOD GINEKOLOGA!

Potražite ovaj letak u Savetovalištu za trudnice ili od Vaše patronažne sestre!


januar - decembar 2008. Projekat "Unapređenje zdravlja Roma"

Zdravstveni centar Zaječar u partnerstvu sa Društvom Roma realizuje projekat "Unapređenje zdravlja Roma", sa ciljem unapređenja zdravlja i uključivanja Roma u sistem zdravstvene zaštite. Pomenuti projekat se realizuje uz podršku Ministarstva zdravlja na period od godinu dana. Ciljna grupa su deca i žene romske nacionalnosti iz opštine Zaječar, kao i meštani kolektivnog kampa za raseljena lica u Grljanu. Vrednost projekta je 500.000 dinara, a osnovne projektne aktivnosti su edukacija i organizovanje stomatoloških, ginekoloških i pedijatrijskih pregleda ove populacije.

Jedna od prvih aktivnosti organizovana je 9. i 10. februara, kada je u zaječarskom Zdravstvenom centru obavljeno je oko 60 stomatoloških pregleda dece i približno toliko sistematskih ginekoloških pregleda žena. 

v080

april 2007.  "Politika primarne zdravstvene zaštite na Balkanu" - projekat Ministarstva zdravlja i kanadske agencije za Međunarodni razvoj (CIDA)


11. avgust 2006.   "Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga u Srbiji" - projekat Ministarstva zdravlja, koji finansira Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju.


Beograd 30. maj 2006 Zdravstveni centar Zaječar uključen u JUSAD studiju

Medicinski fakultet u Beogradu je 30. maja 2006. godine, sa početkom u 10h, u Svečanoj Sali Dekanata Medicinskog fakulteta, organizovao promociju knjige '' Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece''. Studijom je obuhvaćeno 16 centara, među kojima je i Zaječar, a iz inostranstva su uključeni Dom zdravlja Gradiška u Republici Srpskoj i poliklinika u Atini u Grčkoj.

Cilj ove studije je bio da se utvrde rani faktori rizika za nastajanje ateroskleroze kod ispitanika i pravovremeno preduzmu odgovarajuće preventivne mere za lečenje i sprečavanje nastanka kardiovaskularnih oboljenja koja su danas najveći uzročnik umiranja stanovništva.

Učešće u ovoj studiji imale su sledeće službe Zdravstvenog centra Zaječar: Služba opšte medicine, Pedijatrijska služba, Polivalentna patronaža i Laboratorijska služba.  

 
s501 Članovi tima Jusad studije

20-23. maj 2006. Služba Nuklearne medicine organizovala kurs o zaštiti od jonizujućeg zračenja

Zdravstveni centar Zaječar u saradnji sa Institutom za nuklearne nauke Vinča, organizovao je specijalni kurs za zaposlene u Službi za nuklearnu medicinu. Osoblje ove Službe je, u periodu od 20.-23.maja 2006.godine, imalo prilike da pohađa kurs o zaštiti od jonizujućeg zračenja. Tim povodom je 22.maja u Zaječaru boravila Dr. Divna Đokić, direktor radioizotopske laboratorije Instituta za nuklearne nauke Vinča. Svoje učešće u radu uzeli su  i ostali stručnjaci Instituta za nuklearne nauke Vinča: Dr Milan Orlić i Mr Srpko Marković, Prof. nuklearne medicine Kliničkog centra Srbije, Ruben Han, kao i Sofija Vujošević, rukovodilac Centra za permanentno obrazovanje  Instituta za nuklearne nauke Vinča.

Zdravstveni centar Zaječar je jedna od niza zdravstvenih ustanova u Srbiji, koja je organizovala ovaj vid edukacije za osoblje Službe nuklearne medicine, kao neophodan uslov za dobijanje licence za zaposlene koji  obavljaju ove poslove.


19. maj 2006. XXIII susreti zdravstvenih radnika Borskog i Zaječarskog okruga 30. godina Udruženja zdravstvenih radnika opštine Zaječar

Udruženje zdravstvenih radnika opštine Zaječar je organizator i domaćin XXIII SUSRETA ZDRAVSTVENIH RADNIKA BORSKOG I ZAJEČARSKOG OKRUGA, koji će biti održani 19. maja 2006. godine u Zaječaru, istovremeno će biti obeleženo i jubilarnih 30 godina postojanja i rada našeg Udruženja.

Rok za prijavu učešća je 30. mart 2006. god.

Prijava radova najkasnije do 15. aprila 2006. god.

Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Udruženja Popović Berislavu tel. O19 425 811 lok. 234, mob. 064 8431722, fax 019 420 672.

Dobrodošli u Zaječar, za organizacioni odbor,

predsednik Udruženja Zoran Todorović